Pagrak adalah mesin/ alat untuk meratakan meja garam dan panen garam